dzialalnosc lecznicza
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

Dla kogo?

 • lekarzy
 • lekarzy dentystów
 • innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Jeżeli …

 • planujesz otworzyć lub prowadzisz indywidualną/grupową praktykę lekarską
 • planujesz otworzyć lub prowadzisz podmiot leczniczy

… ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • utworzymy wybrany podmiot „pod klucz” – dobierzemy odpowiednią strukturę prawno-organizacyjną z uwzględnieniem branżowych aspektów podatkowych oraz Twoich dalszych planów
 • przeprowadzimy procedurę rejestracji podmiotu leczniczego
 • opracujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą
 • przeprowadzimy audyt prawny oraz wdrożymy konieczne/proponowane zmiany dotyczące w szczególności:
  • poprawności prowadzonej dokumentacji medycznej i innych aspektów z tym związanych
  • realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
  • zasad świadczenia usług na rzecz pacjentów jako konsumentów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami
 • doradzimy w bieżącym prowadzeniu działalności – kompleksowe doradztwo prawne z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej (VAT, czas pracy, prawo medyczne, kontrakty )
 • opracujemy projekty umów z personelem, w tym z osobami wykonującymi zawody medyczne
 • doradzimy i pomożemy w opracowaniu i wdrożeniu procedur standaryzujących proces obsługi pacjenta
 • doradzimy przy transakcji nabycia lub zbycia wybranego przez Ciebie podmiotu leczniczego (udziały, akcje, przedsiębiorstwo)