private lawyer
PRIVATE LAWYER FOR THE FOREIGNER

Dla kogo?

 • obywateli krajów UE oraz spoza UE oczekujących kompleksowego doradztwa w języku angielskim lub francuskim

Jeżeli …

 • zamierzasz podjąć pracę lub pracujesz na terenie Polski,
 • nawiązałeś lub planujesz nawiązać współpracę z polską firmą albo rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce
 • planujesz objąć lub pełnisz funkcję w zarządzie polskiej spółki, zawarłeś lub planujesz zawrzeć kontrakt menedżerski
 • jesteś lub planujesz zostać wspólnikiem albo akcjonariuszem polskiej spółki
 • potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności w urzędzie lub banku
 • planujesz kupić lub wynająć nieruchomość
 • planujesz zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem/obywatelką Polski lub pozostajesz w takim związku i potrzebujesz doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich, opieki na dzieckiem, podziału majątku oraz innych sprawach o charakterze rodzinnym

… ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • Doradzimy w związku z umową o pracę na terenie Polski
 • dobierzemy najbardziej optymalną strukturę prawno-organizacyjną dla Twojej firmy
 • doradzimy w przedmiocie pełnienia funkcji członka zarządu lub menedżera, z uwzględnieniem transgranicznych aspektów podatkowych oraz ZUS
 • doradzimy w przedmiocie zbycia lub nabycia udziałów lub akcji, doradzimy jak najkorzystniej „wyjść” ze spółki i przeprowadzimy wybraną procedurę
 • pomożemy w załatwieniu formalności przez urzędami oraz w banku (założenie rachunku, zaciągnięcie pożyczki, kredytu)
 • zapewnimy kompleksową pomoc i doradztwo w transakcjach zbywania/nabywania lub najmu nieruchomości komercyjnych i prywatnych, w tym raporty typu due dilligence
 • poprowadzimy sprawę z zakresu prawa rodzinnego, doradzimy w wyborze ustroju majątkowego małżeńskiego oraz prawa właściwego dla stosunków majątkowych małżonków (dotyczy małżeństwa z obywatelką/obywatelem Polski), przeprowadzimy rozwód/separację, podział majątku na terenie Polski
 • doradzimy w zakresie doboru instytucji prawa spadkowego z elementem transgranicznym (prawo właściwe dla spadkobrania, testament, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia, kwestia zachowku).