przedsiebiorca_bg
PRZEDSIĘBIORCA

Dla kogo?

wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Jeżeli…

 • planujesz rozpocząć własny biznes lub założyć spółkę
 • Twoja firma funkcjonuje już na rynku
 • jesteś podmiotem z kapitałem zagranicznym lub planujesz nawiązać współpracę z kontrahentem zagranicznym i potrzebujesz doradztwa w języku angielskim lub francuskim
 • dynamicznie się rozwijasz i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w planowanych przez Ciebie inwestycjach i transakcjach

…ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

START – UP

 • powołamy wybrany przez Ciebie podmiot „pod klucz”od doboru odpowiedniej struktury prawno-organizacyjnej, rozwiązań podatkowych i ubezpieczeniowych (ZUS), poprzez dobór narzędzi prawnych niezbędnych do efektywnego prowadzenia działalności w Twojej firmie
 • opracujemy projekty umów i innych niezbędnych dokumentów wewnętrznych
 • doradzimy jak zapewnić ochronę Twojego znaku towarowego

 

BIEŻĄCE DORADZTWO PRAWNE

 • doradzimy w bieżącym prowadzeniu działalności – kompleksowe doradztwo prawne
  z uwzględnieniem specyfiki Twoje branży/aspektów podatkowych
 • opracujemy procedury prawne standaryzujące proces świadczenia przez Ciebie usług
 • przeprowadzimy audyt prawny oraz wdrożymy konieczne/proponowane zmiany dotyczące m.in. realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
 • doradzimy nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach pracowniczych oraz korporacyjnych
 • zapewnimy Ci reprezentację w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych
 • zapewnimy Ci wsparcie w negocjacjach z Twoim kontrahentem (także w języku francuskim oraz angielskim
 • zapewnimy okresowe szkolenia w związku z zachodzącymi zmianami w prawie

 

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

 • doradzimy w zakresie zmiany Twojej obecnej formy organizacyjno-prawnej (przekształcenie, podział, połączenie, aport przedsiębiorstwa) oraz wdrożymy te zmiany
 • doradzimy jak zapewnić ciągłość firmy
 • zapewnimy kompleksowe doradztwo przy transakcji nabycia/zbycia wybranego przez Ciebie podmiotu (udziały, akcje, przedsiębiorstwo), w tym raporty typu due dilligence
 • dokonamy zmian osobowych w składzie właścicielskim prowadzonej przez Ciebie działalności
 • zapewnimy kompleksową pomoc i doradztwo w transakcjach zbywania/nabywania lub najmu nieruchomości komercyjnych i prywatnych, w tym raporty typu due dilligence