AKTUALNOŚCI
Wygrana sprawa z mBankiem # wyrok już prawomocny
21.10.2017

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu uwzględnił w całości powództwo w sprawie, którą mieliśmy przyjemność prowadzić dla naszego klienta przeciwko mBank. Sprawa dotyczyła roszczeń wynikających z umowy kredytowej w walucie obcej, a konkretnie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wyrokiem z dnia 25 września 2017 r. (II Ca 125/17) Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, dokonując zmiany jedynie w dacie początkowej naliczania odsetek. Tym samym, nasz klient dołączył do grona tych, którzy już ostatecznie wygrali w batalii z mBankiem.