2019.06.19

Ważna zmiana w prawie farmaceutycznym! Sprawdź, czy Twoja apteka będzie funkcjonowała po 31.07.2019 r.!

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do 31 lipca 2019 r. muszą wybrać, którą z działalności chcą kontynuować
 
W dniu 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 11 powołanej ustawy, przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31 lipca 2019 r., mają obowiązek:
1) poinformować organ wydający zezwolenie (czyli wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne) lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi (czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego) o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru, albo
2) wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli zrezygnować z prowadzenia działalności leczniczej.
 
Ustawa przewiduje, że w przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z tego rejestru, z dniem 31 lipca 2019 r. Zatem jeśli przedsiębiorca sam nie podejmie decyzji w wyznaczonym czasie, decyzja ta zostanie po prostu podjęta za niego – zlikwidowana zostanie działalność farmaceutyczna.
 
Żeby zachować obie działalności, należy najpóźniej do 31.07.2019 r. dokonać ich „rozdzielenia”, np. poprzez przeniesienie jednej z nich do innego podmiotu – nowego lub już istniejącego.
 
I właśnie w powyższym możemy pomóc!