2019.10.03

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – i co dalej?

W dniu dzisiejszym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, będący odpowiedzią na przesłane przez polski Sąd pytanie prejudycjalne dotyczące kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wyrok ten jest wiążący dla wszystkich sądów w Polsce.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, konsekwencją uznania przez sąd klauzuli indeksacyjnej zawartej w umowie kredytu za abuzywną, będzie albo nieważność całej umowy kredytowej, albo kontynuowanie kredytu z pominięciem tej klauzuli, czyli powstanie kredy złotowy oparty o LIBOR. Prawomocny wyrok sądu, który „odfrankowi” kredyt, zobowiąże bank do zwrotu nieprzedawnionych nadpłat powstałych w trakcie obowiązywania umowy kredytowej, w związku ze stosowaniem klauzuli indeksacyjnej.

Istotne jest to, że TSUE zadecydował, że w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych, klauzule abuzywne nie mogą zostać zastąpione ogólnymi przepisami prawa cywilnego. Innymi słowy – wykluczył możliwość podstawienia kursu średniego NBP w miejsce kursu stosowanego przez bank.

Co to oznacza dla frankowicza? Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji.