2019.12.20

CZY BANKI STRASZĄ FRANKOWICZÓW?

Osoby posiadające kredyty we frankach, w szczególności te, które już wytoczyły powództwo przeciwko bankowi, po wyroku TSUE mogły odetchnąć z ulgą. Jak się jednak okazuje – nie na długo.

 

Gwoli przypomnienia, Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 3 października br. wskazał polskim sądom kierunek interpretacyjny, zgodnie z którym stwierdzenie abuzywności zapisów umownych może skutkować unieważnieniem umowy, jeżeli żąda tego kredytobiorca. Nie ulega wątpliwości, iż  orzeczenie to wstrząsnęło polskim sektorem bankowym. Pełnomocnicy banków jednak nie próżnują, zakasali rękawy i wzięli się do pracy, na swój sposób próbując interpretować wyrok TSUE. Szukają też sposobów, aby zniechęcić frankowiczów do unieważniania umów kredytowych.

 

Można wręcz powiedzieć, że banki próbują zastraszyć frankowiczów, szeroko rozpisując się o rzekomych skutkach unieważnienia umowy, z których najczęściej wskazywanym jest roszczenie banku o wynagrodzenie z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z kapitału udostępnionego przez bank i zapowiadają takie procesy. Czy tych „obietnic” należy się bać? W naszej ocenie – nie.

 

Swoje stanowisko w sprawie roszczeń banków wobec frankowiczów zajął także nowy Rzecznik Finansowy – prof. Mariusz Golecki, który stwierdził: „Mam wrażenie, że stanowisko ZBP ma na celu odstraszenie klientów od dochodzenia roszczeń” (cyt. ze strony www. https://www.rf.gov.pl/aktualnosci-rynku/Rzecznik_Finansowy__nie_ma_podstaw_do_roszczen_bankow_wobec_frankowiczow_za_korzystanie_z_kapitalu__23108).  Rzecznik uważa, że  w sporach o unieważnienie  kredytów frankowych banki nie mają podstaw, aby żądać wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału i zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni przedstawi swoje wnioski płynące z analizy orzeczenia TSUE. Zapowiedział także, że będzie dążyć do tego, aby „możliwie szybko identyfikować niepokojące praktyki rynkowe i w zależności od sytuacji informować o nich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Komisję Nadzoru Finansowego”

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej: czy w Twojej umowie kredytowej znajdują się zapisy abuzywne? jakie roszczenia przysługują Ci wobec banku? jak wyrok TSUE wpływa na Twoją sprawę? w jaki sposób przebiega proces w sprawach „frankowych” i czy bank może mieć roszczenia w stosunku do Ciebie? – skontaktuj się z nami.