2021.08.11

Zakup od dewelopera – transakcja podwyższonego ryzyka? Korzystny wyrok dla naszego klienta

Na rynku pierwotnym nieruchomości wciąż rośnie liczba transakcji z udziałem konsumentów. Wydawać by się mogło, że po wejściu w życie ustawy deweloperskiej treść umów deweloperskich nie powinna już budzić tyle wątpliwości. A jednak…

 

Potwierdza to wygrana przez nas prawomocnie sprawa w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W tej sprawie Sąd:

  • zasądził na rzecz naszego klienta kary umowne powyżej procentowego (%) limitu ustalonego przez dewelopera
  • uznał, że deweloper nie dotrzymał terminu realizacji inwestycji
  • uznał procentowe (%) ograniczenie możliwego naliczenia kary umownej w umowie deweloperskiej za abuzywne

W niniejszej sprawie kluczowe było przekonanie sądu, że mamy w ogóle do czynienia z niedotrzymaniem terminu realizacji inwestycji. Sąd przychylił się do naszej interpretacji umowy deweloperskiej. Dalej, uznana została również za zasadną argumentacja dotyczącą prawa powoda do naliczania kar umownych za czas rzeczywistej zwłoki, a nie jak chciał deweloper, wyłącznie do maksymalnego procentowego limitu ustalonego w umowie. Sąd uznał te postanowienia umowy za abuzywne.

 

Jeśli masz wątpliwości w związku z zawartą już umową deweloperską lub planujesz zakup nieruchomości i chciałbyś sprawdzić czy planowana inwestycja jest dla Ciebie bezpieczna, zapraszamy do kontaktu.