2021.09.30

Kolejna wygrana w „sprawie frankowej” p-ko ING Bank Śląski – Sąd unieważnił umowę kredytu

W dniu 27.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie p-ko ING Bankowi Śląskiemu, prowadzonej przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską, zasądzając od Banku na rzecz kredytobiorcy prawie 60 tys. zł i ponad 30 tys. euro.

Sąd uznał abuzywność zapisów umowy dotyczących klauzul indeksacyjnych, uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot wszystkich dokonanych przez kredytobiorcę spłat kredytu.

Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego z 2009 r., który został spłacony w całości przed wytoczeniem powództwa.