2021.10.22

Wygrana w sprawie kredytu denominowanego do CHF p-ko Deutsche Bank – umowa kredytu nieważna!

W dniu 21.10.2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego do CHF, w sprawie przeciwko Deutsche Bank prowadzonej przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską, zasądzając od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 75 tys. zł (za wskazany w pozwie okres).

 

Sąd uznał abuzywność zapisów umowy dotyczących klauzul denominacyjnych i stwierdził, że prowadzi ona do nieważności umowy kredytowej. Co istotne, Sąd uznał, że klauzule niedozwolone nie mogą zostać zastąpione krajowymi przepisami dyspozytywnymi (czyli, w praktyce, kursem średnim NBP), ponieważ brak takich przepisów i nie życzy sobie tego konsument.  Sąd zasądził zatem zwrot wszystkich dokonanych przez kredytobiorcę spłat kredytu we wskazanym okresie.