2019.10.07

Co to są klauzule informacyjne RODO?

Posiadając podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, kolejnym warunkiem, jaki musi spełnić administrator, aby owo przetwarzanie odbywało się legalnie, jest przekazanie podmiotowi danych (tj. osobie, której dane dotyczą), szeregu wskazanych przez RODO informacji. Informacje takie zamieszcza się właśnie w tzw. klauzulach informacyjnych. RODO, w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, znacząco rozszerzyło katalog informacji, jakich należy udzielić osobie, której dane dotyczą. Katalog ten różni się w zależności od tego, czy dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też w inny sposób.

RODO cz. IV – Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i NOWE obowiązki informacyjne