2019.10.07

Kiedy pacjent ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od szpitala?

Pacjent, u którego w wyniku niewłaściwego procesu leczenia, tj. niezgodnego z aktualną wiedzą i sztuką medyczną nastąpiło pogorszenia stanu zdrowia, może domagać się roszczeń odszkodowawczych od lekarza, szpitala, zakładu ubezpieczeń. Roszczenia odszkodowawcze obejmują zarówno zadośćuczynienie (rekompensata za ból i cierpienie), odszkodowanie : zwrot kosztów leczenia ( w tym np. zakupu protezy) kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych , zwrot kosztów opieki, utraconych dochodów, renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz utraty widoków na przyszłość oraz innych kosztów, które musiał ponieść w związku z pogorszeniem stanu zdrowia.