2019.10.07

Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi szpitala nagrodę jubileuszową? Kto ustala zasady wypłaty nagrody jubileuszowej?

Pracownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej należą do grupy, której prawo do nagrody jubileuszowej gwarantuje ustawa. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej– dalej u.dz.l, za długoletnią pracę pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

  1. 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;
  2. 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;
  3. 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;
  4. 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;
  5. 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.