2019.10.07

Podmiot leczniczy a praktyka lekarska – co wybrać?

Działalność lecznicza może być prowadzona zasadniczo w dwóch formach: jako praktyka zawodowa lekarzy jako działalność podmiotu leczniczego. Praktyka zawodowa lekarzy może być prowadzona w różnych formach: od indywidualnej praktyki lekarskiej...