2019.10.07

Jakich roszczeń można dochodzić?

Osoby poszkodowane w wypadku na skutek pogorszenia stanu zdrowia mogą dochodzić niżej wskazanych roszczeń odszkodowawczych:   Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku : Zadośćuczynienia za krzywdę przejawiającą...