Jeżeli …

 • brałeś udział w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, kierowca, pieszy
 • w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby Ci bliskiej
 • pomimo bezspornych okoliczności ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub w Twojej ocenie je zaniżą
 • masz inne pytania związane z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku wypadkiem

– ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • w przystępnej formie udzielimy niezbędnych informacji
 • poprowadzimy postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z krzywdą i szkodą , która powstała w związku z wypadkiem komunikacyjnym
 • pomożemy w uzyskaniu środków na koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki
 • pomożemy w uzyskaniu renty z tytułu zwiększonych potrzeb czy renty z tytułu utraty widoków na przyszłość
 • pomożemy w zabezpieczeniu środków potrzebnych na koszty leczenia przed zakończeniem postępowania sądowego,
 • poprowadzimy postępowanie karne przeciwko sprawy wypadku

FAQ

 • Jak długo można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkiem?

  Termin , w którym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w wielu sytuacjach wynosi nawet 20 lat od daty zdarzenia. Ustalenie w każdej sprawie terminu, w którym można dochodzić roszczeń zależy od wielu czynników. Jeżeli nawet masz podstawy sądzić, że Twoje roszczenia uległy przedawnieniu, warto skonsultować tą kwestię z Kancelarią . Często bowiem okazuje się, że mimo upływu długiego okresu czasu np. 10 czy 15 lat od daty zdarzenia , nadal jest możliwość skutecznego dochodzenia tych roszczeń.

 • Jakich roszczeń można dochodzić?

  Osoby poszkodowane w wypadku na skutek pogorszenia stanu zdrowia mogą dochodzić niżej wskazanych roszczeń odszkodowawczych:

   

  Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku :

  • Zadośćuczynienia za krzywdę przejawiającą się w fizycznym i psychicznym cierpieniu
  • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
  • Zwrotu kosztów opieki
  • zwrotu utraconych dochodów
  • zwrotu zakupu leków, protez i innych niezbędnych rzeczy w procesie leczenia
  • zwrotu kosztów przygotowania do nowego zawodu
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. z powodu kosztów leczenia, kosztów opieki, rehabilitacji , dojazdów do placówek medycznych i innych)
  • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (np. gdy osoba Poszkodowana nie może wykonywać pracy zarobkowej lub w innym zakresie niż przed wypadkiem)
  • zwrotu kosztów odpowiadającym wartości rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wypadku

  Osoby, które straciły kogoś bliskiego w wyniku wypadku:

  • Zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • Odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i materialnej
  • Renty odszkodowawczej
 • Kto ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkiem?

  Osoba, która w wyniku uczestnictwa w wypadku samochodowym jako pieszy, pasażer czy kierowca i doznała obrażeń ciała a nie została uznana za sprawcę wypadku może dochodzić szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy wypadku. Możliwość taką mają również bliscy osoby, która zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku, jeżeli osoba ta była sprawcą wypadku.
  Dochodzenie roszczeń jest również możliwe w przypadku, gdy pojazd sprawcy wypadku nie był ubezpieczony.