2019.09.30

Wygrana sprawa frankowa przeciwko mBank-owi!

W dniu 27.09.2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie p-ko mBank-owi, prowadzonej przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską, zasądzając od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 19 tys. PLN i 17 tys. CHF. Sąd uznał abuzywność zapisów umowy dotyczących klauzul indeksacyjnych oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd ustalił, że zaskarżone klauzule nie wiążą kredytobiorców (bank nie może stosować ich w przyszłości) oraz  „odfankowił” kredyt i stwierdził, że konsekwencją wykreślenia klauzuli indeksacyjnej z umowy, która została uznana za abuzywną, jest powstanie kredytu złotowego oprocentowanego LIBOR-em. Tym samym zasądził na rzecz powodów żądany zwrot dokonanej nadpłaty.