• kompleksowa pomoc prawna w procesach przekształceń, połączeń i podziałów spółek (w tym podziału przez wydzielenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części), z uwzględnieniem aspektów podatkowych
 • doradztwo w doborze optymalnej formy prawnej działalności – w tym, w zakresie reorganizacji istniejących podmiotów
 • doradztwo transakcyjne w przejęciach przedsiębiorstw, transakcjach nabycia/zbycia podmiotów gospodarczych:
  – sprzedaż przedsiębiorstwa
  – sprzedaż udziałów, akcji
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami (także w języku francuskim oraz angielskim)
 • audyty prawne spółek (raportu typu due diligence) z uwzględnieniem specyfiki danej branży (np. z zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych)
 • doradztwo w transakcjach nabycia/zbycia podmiotów gospodarczych:
  – sprzedaż przedsiębiorstwa
  – sprzedaż udziałów, akcji

FAQ

Fuzje i przejęcia