2020.03.18

Koronawirus – „tarcza antykryzysowa”, pomoc dla przedsiębiorców

W związku z pandemią koronawirusa i pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi działalności biznesowej, poniżej zbieramy najważniejsze informacje.

 

Na chwilę obecną jedyne wdrożone już rozwiązania, z których można skorzystać, to:

 

  • Dla pracodawców:

 

– pracodawca może polecić pracownikowi zatrudnionemu na etacie, żeby wykonywał – przez określony czas – pracę zdalnie (np. z domu).

– jeżeli z powodu COVID-19 zamknięte zostanie żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła ubezpieczony pracownik, zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 8, zyskuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek przysługuje nie dłużej niż za 14 dni, nie wlicza się go do 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym.

 

  • ZUS

– możliwe jest także złożenie wniosku o odroczenie płatności składek

 

Rząd planuje szereg innych rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. O obecnych propozycjach można poczytać tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/trwaja-prace-nad-pakietem-oslonowym-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem#2.

 

Są to jednak na razie „hasła”, bez konkretnych propozycji zmian w przepisach. Dotyczą np. odroczeń w płatnościach.

 

Dzisiaj pojawiły się także propozycje rozwiązań, które nie są jeszcze widoczne na wskazanej wyżej www, a które dotyczą, m. in. systemu wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. Zapowiedziano, że przedsiębiorcom, którzy spełnią kryteria (nie wiemy jeszcze jakie), państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce.

 

 

Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji i analizujemy wszelkie proponowane rozwiązania.

 

 

Zapraszamy do kontaktu.