2023.06.15

TSUE zgodny z Rzecznikiem Generalnym: bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Dzisiaj zapadł niecierpliwie wyczekiwany wyrok TSUE w sprawie C-520/21 dotyczącej dodatkowych roszczeń stron po unieważnieniu umowy kredytu frankowego.  Po bardzo korzystnej opinii Rzecznika Generalnego TSUE z połowy lutego tego roku, głos zabrał Trybunał i jednoznacznie stwierdził, że konsumentom przysługują dodatkowe roszczenia z tytułu rozliczenia umowy uznanej za nieważną, ale podobne roszczenia nie należą się bankom. Innymi słowy – bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystnie z kapitału!

 

Wyrok TSUE nie oznacza automatycznego uznania umów frakowych za nieważne. W dalszy ciągu, aby uzyskać taki skutek, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Jednak wyrok ten sprawia, że kredytobiorca, który uzyska przed sądem stwierdzenie nieważności umowy, wie na pewno, z jakimi rozliczeniami z bankiem musi się liczyć. TSUE zamknął bowiem bankom drogę do mnożenia roszczeń, a tym samym odebrał im możliwość „straszenia” kredytobiorców rzekomo niekorzystnymi skutkami finansowymi unieważnienia umowy. Teraz sprawa jest jasna – w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku wyłącznie kwoty nominalnej otrzymanego kredytu (czyli kwoty wypłaconej mu przez bank), a bank zobowiązany jest oddać kredytobiorcy wszystkie spełnione przez niego świadczenia (spłacone raty, składki ubezpieczeniowe, prowizje, itd.). Co więcej, wyłącznie kredytobiorcom, ale już nie bankom, przysługują dodatkowe roszczenia – mogą oni żądać od banków dodatkowych świadczeń za korzystanie z wpłacanych przez lata środków. Należy przy tym pamiętać, że TSUE nie przesądził zasadności tych roszczeń, a jedynie stwierdził, że kredytobiorca może takie zgłosić. O tym, czy należą się, czy też nie, rozstrzygnie sąd krajowy w ewentualnie wytoczonym przez kredytobiorcę procesie.

 

 

 Masz pytania – zapraszamy do kontaktu. Pamiętaj, że pomimo fali korzystnych rozstrzygnięć, każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny i weryfikacji.