2023.08.21

Nadal można zgłaszać wierzytelności wobec Getin Noble Banku!

Dzisiaj (21.08.2023 r.) mija termin na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Jednak frankowicze w dalszym ciągu będą mogli dokonać zgłoszenia. Po tej dacie zgłoszenie wciąż będzie skuteczne, ale wiązać się będzie z opłatą sądową w wysokości 1 010,49 zł.

Czy nadal warto to zrobić? Oczywiście!

Zgłoszenie wierzytelności to taki odpowiednik pozwu o zapłatę. Różnica polega m.in. na tym, że zgłoszenie wierzytelności może być dokonane wyłącznie przez system teleinformatyczny, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jeśli zatem zarzucamy Getinowi zastosowanie w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych i chcemy dochodzić związanych z tym roszczeń (o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu umowy, czyli przede wszystkim – zwrot zapłaconych rat kredytu), musimy taką wierzytelność (nasze roszczenie) zgłosić w postępowaniu upadłościowym. Także wówczas, gdy już prowadzimy proces o zapłatę przeciwko bankowi.

ALE to nie wszystko. Najważniejsze jest to, że wraz ze zgłoszeniem wierzytelności musimy złożyć oświadczenie o potrąceniu. 

Na czym to polega? Chodzi o to, że jeżeli twierdzimy, że umowa jest nieważna, to nie tylko nam przysługują związane z tym roszczenia. W takim przypadku, bank może bowiem dochodzić od nas zwrotu kwoty wypłaconego kredytu. Jeśli najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności nie „rozliczymy się” z bankiem i nie złożymy oświadczenia o potrąceniu, to w razie unieważnienia umowy, każda ze stron zachowa w całości swoje własne roszczenie. Niby to samo, a jednak jest ogromna różnica. W obecnej sytuacji finansowej Getinu możemy być bowiem pewni, że nie odzyskamy spłat dokonanych na rzecz banku. Możemy być także pewni, że to syndyk wystąpi do nas z roszczeniem o zapłatę!

Przykład: bank wypłacił 100.000 zł kredytu, a kredytobiorca spłacił 120.000 zł:

  1. zgłaszamy wierzytelność i składamy oświadczenie o potrąceniu – w razie stwierdzenia nieważności umowy, Getin jest nam winien 20.000 zł, a my bankowi nic;
  2. nie zgłaszamy wierzytelności i nie składamy oświadczenia o potrąceniu – w razie stwierdzenia nieważności umowy (np. na skutek wygranego procesu z naszego powództwa, albo z powództwa banku, gdy przestaliśmy spłacać raty i syndyk zdecydował się nas pozwać), Getin jest nam winien 100.000 zł (których nigdy nie uzyskamy, bo nie ma z czego), a my bankowi jesteśmy winni 120.000 zł, których będzie dochodził od nas syndyk.

Jeśli zatem posiadasz kredyt w Getin Noble Bank i kwestionujesz ważność umowy, nie czekaj – zgłoś wierzytelność w postępowaniu upadłościowym!

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy – zapraszamy do kontaktu.