2020.03.24

Koronawirus a kredyty frankowe

W związku z pandemią koronawirusa, na chwilę obecną w sądach zostały zniesione wszystkie rozprawy, również te w sprawach „frankwoych”, które były zaplanowane w terminie 13 – 31 marca, za wyjątkiem spraw pilnych. Prawdopodobnie zostaną również odwołane/przeniesione wszystkie rozprawy zaplanowane na miesiąc kwiecień, niemniej jednak nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Pracownicy sądów pracują w systemie rotacyjnym, w związku z tym nastąpi opóźnienie w rozpoznaniu spraw.

 

Mając na uwadze trudną sytuację kredytobiorców, większość banków zaoferowała możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych i odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił natomiast z propozycją by banki, na wniosek kredytobiorcy, zawieszały umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok. Jest to „robocza” propozycja UOKiK, która może znaleźć się w projekcie rządowej „tarczy antykryzysowej”. Rozwiązanie jest analizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.