2020.05.06

Roszczenia banku po unieważnieniu umowy – Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen

W nawiązaniu do wpisu „Czy Banki straszą frankowiczów?” i poruszanej w nim kwestii ewentualnych roszczeń banku związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy, informujemy, iż Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na żądaniu zapłaty tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

 

Rzecznik Finansowy występuje w sprawie na rzecz oznaczonych klientów, którzy uzyskali prawomocne orzeczenia sądowe stwierdzające nieważność umowy kredytowej (sprawa dot. kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego). Po wydaniu wyroku bank wezwał klientów do zapłaty „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”, suma roszczenia wynosiła prawie 1.5 mln złotych i znacznie przewyższała wysokość udzielonego kredytu.

 

Co więcej, Rzecznik zapowiedział, że będzie chronił interesy konsumentów i korzystał z uprawnienia do występowania z powództwem przeciwko bankom w każdym przypadku, gdy bank będzie dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych.