2022.01.31

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnia umowę z mBank S.A. indeksowaną do EUR!

W dniu 28.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego do EUR, w sprawie przeciwko mBank prowadzonej przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską, zasądzając od Banku na rzecz kredytobiorcy prawie 55 tys. EUR i ponad 18 tys. zł (za wskazany w pozwie okres).

 

Sąd uznał abuzywność zapisów umowy dotyczących klauzul indeksacyjnych, a także stwierdził, iż umowa jest sprzeczna z prawem bankowym, co prowadzi do jej nieważności.  Sąd zasądził zatem zwrot wszystkich dokonanych przez kredytobiorcę spłat kredytu we wskazanym okresie. Co ciekawe, powyższy wyrok zapadł przy rzadko spotykanym stanie faktycznym – kredytobiorca był pracownikiem innego banku (doradcą kredytowym), dodatkowo – obcą walutą było EUR, wzrost kursu którego nie był tak drastyczny, jak w przypadku CHF.