2022.04.14

Wygrana w sprawie kredytu denominowanego do CHF p-ko Deutsche Bank już prawomocna!

W dniu 21.10.2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego do CHF, w sprawie przeciwko Deutsche Bank prowadzonej przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską, zasądzając od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 75 tys. zł (za wskazany w pozwie okres). 

 

Sąd II instancji, wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2022 r. potwierdził te ustalenia i w całości oddalił apelację banku. Co istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania dotyczącego kwoty kapitału kredytu wypłaconej przez bank.