2019.10.07

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może dochodzić innych roszczeń odszkodowawczych niż jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może dochodzić uzupełniającego odszkodowania od pracodawcy, jeżeli wypłacone przez ZUS odszkodowanie nie zrekompensuje mu całej szkody, której doznał. Roszczeń od pracodawcy można się domagać dopiero po wydaniu przez ZUS decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania.