2019.10.07

Czy rodzina pacjenta, który w wyniku niewłaściwego leczenia zmarł, ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od szpitala?

Rodzina i inne osoby bliskie pacjenta, który zmarł w wyniku niewłaściwego procesu leczenia ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego, którym może być szpital, lekarz a także zakład ubezpieczeń. Roszczenia odszkodowawcze obejmują zarówno zadośćuczynienie (rekompensata za ból i cierpienie), odszkodowanie : zwrot kosztów leczenia ( w tym np. zakupu protezy) kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych , zwrot kosztów opieki, utraconych dochodów, renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz utraty widoków na przyszłość oraz innych kosztów, które musiał ponieść w związku z pogorszeniem stanu zdrowia.