2019.10.07

Na czym może polegać niewłaściwe leczenie?

Niewłaściwy proces leczenia może polegać na :

  • postawieniu złej diagnozy i zastosowaniu niewłaściwego leczenia bądź opóźnienia w zastosowaniu właściwego leczenia
  • niewłaściwym leczeniu pomimo właściwej diagnozy np. mimo, iż zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną stan zdrowia pacjenta wymagał wykonania zabiegu operacyjnego to zastosowano inne, nieskuteczne leczenie
  • wykonaniu zbędnego zabiegu
  • opóźnieniu lub nie wykonaniu zabiegu
  • zastosowaniu niesprawdzonych metod i środków leczenia
  • zastosowaniu nieaktualnych (wycofanych) metod leczenia
  • niewłaściwej ocenie stanu zdrowia pacjenta, nie wykonaniu wszystkich zalecanych w danym przypadku badań
  • pozostawieniu ciał obcych w polu operacyjnym
  • zakażeniu pacjenta w wyniku nie zastosowania wymaganych zasad aseptyki

Skutkiem niewłaściwego procesu leczenia może być pogorszenie stanu zdrowia , zarówno w „stopniu lekkim” jak i poważnym uszkodzeniem narządu skutkującym kalectwem. W najgorszym wypadku, niewłaściwy proces leczenia może zakończyć się nawet zgonem pacjenta.